Kollektivavtal

Kollektivavtal

Kollektivavtal för nybörjare

Kollektivavtalet innehåller en del ord och begrepp som kan kännas svåra att förstå sig på till en början. Men misströsta icke! Den här guiden har vi tagit fram för att ge dig en mjuk passage in i kollektivavtalets förlovade land. Tillsammans kommer vi att gå igenom kollektivavtalets grunder, och när du kommer ut på andra sidan garanterar vi att du kommer känna sig som en riktig expert.

 • Vad är ett kollektivavtal? Vad är ett kollektivavtal?

  Vad är ett kollektivavtal?

  När du är på jobbet - får du då lön, semester, traktamente, avsättningar till pension, friskvårdsbidrag och terminalglasögon? Några av frågorna om dina rättigheter och skyldigheter på jobbet är reglerade i lagar medan andra regleras i kollektivavtal. Lagarna stiftas av riksdagen, medan kollektivavtalen förhandlas av representanter för dig som jobbar och din arbetsgivare.

  I lagen står till exempel att alla har rätt till fem veckors semester per år, att arbetsgivaren ska betala skatt och arbetsgivaravgifter som bland annat ska gå till din pension och till att du ska få pengar från Försäkringskassan om du blir sjuk. Man kan säga att lagen sätter en miniminivå för vår trygghet på arbetsmarknaden.

  Men i Sverige har vi bestämt att politikerna inte ska blanda sig i alltför mycket i relationen mellan anställda och arbetsgivare. Man brukar prata om arbetsmarknadens parter: Fackföreningar och arbetsgivarorganisationer där anställda och arbetsgivare kan vara med och påverka hur villkoren ska se ut. Genom sina respektive organisationer kommer anställda och arbetsgivare överens om olika avtal om hur det ska vara på arbetsplatserna de representerar. De avtalen kallas för kollektivavtal. Det finns allt från små avtal för en arbetsplats till avtal för en viss bransch och stora avtal som omfattar en mycket stor del av arbetsmarknaden. 

 • Varför är kollektivavtal bra? Varför är kollektivavtal bra?

  Varför är kollektivavtal bra?

  Är kollektivavtal alltid bra? Nej, bara för att det finns ett avtal finns det ingen garanti att det är ett bra avtal. Ett avtal som säger att minimilönen ska vara 2 kronor i timmen är förstås inte bra, lika lite som ett avtal som säger att man ska jobba obegränsat antal övertidstimmar utan ersättning. 

  För att avtalen ska bli bra krävs det att den som förhandlar dem har koll på vad som är viktigt och hur man kan göra det så bra som möjligt. Som i alla förhandlingar är det också en fördel om parterna är jämnstarka och kan tänka sig att bjuda till för att alla ska bli nöjda. Efter en framgångsrik förhandling är båda parter nöjda och stolta med vad de har åstadkommit. Då blir avtalen bra.

  Det här gäller på alla nivåer av förhandling, alltifrån din lokala fackklubb som förhandlar med arbetsgivaren till ditt fackförbund som förhandlar med arbetsgivarorganisationen inom branschen du jobbar i till centralorganisationen PTK som förhandlar med Svenskt Näringsliv om villkoren i till exempel tjänstepensionen.

  Uttrycket ”den svenska modellen” har du kanske hört talas om. Innebörden är att fackförbund och arbetsgivarorganisationer förhandlar om kollektivavtal. När modellen skapades på 1930-talet såg arbetsmarknaden givetvis annorlunda ut än idag. Avstånden mellan arbetsgivare och arbetstagare var större i de stora företag som präglade industrisamhället. En stark fackföreningsrörelse växte fram för att stå upp mot arbetsgivarnas krav på de anställda. Idag ser det annorlunda ut. Allt fler arbetar på mindre företag i tjänstesektorn, där den som har grundat företaget kanske också är den som har längst arbetsdagar. För dessa företag är det en självklarhet att man behandlar sin personal väl. Personalen är som en investering och inte något lätt utbytbart. Man skulle kunna säga att fack och arbetsgivare i större utsträckning har gemensamma intressen idag än för hundra år sedan, särskilt inom tjänstesektorn.

  En stor fördel med kollektivavtal för dig som är anställd är att du slipper förhandla om alla olika förmåner på egen hand. Det kan vara svårt att ha koll på en rimlig procentsats för ersättning vid föräldraledighet, hur stort friskvårdsbidraget ska vara eller om det ska vara halv arbetsdag dag före röd dag eller inte. I kollektivavtalet gäller samma regler för alla. Detta är så klart också en fördel även för arbetsgivaren – kollektivavtalet är en färdig paketlösning.